Co daje konsolidacja kredytów

Friday, September 18, 2020

Kredyty konsolidacyjne są tymi produktami oferowanymi przez banki, z których co roku korzysta coraz więcej osób. ich warunki są nieco odmienne niż te, na jakich oferowane są kredyty gotówkowe, przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie, a które są najlepsze? Nie jest to jednoznaczna odpowiedź ale z pomocą przychodzi

Rola kredytu konsolidacyjnego

Zadaniem kredytu konsolidacyjnego jest przede wszystkim spłata posiadanych do tej pory zobowiązań, dzięki czemu klient zazwyczaj płaci znacznie mniejszą, jedną ratę zamiast kilku innych. Jest to możliwe dzięki warunkom, na jakich banki udzielają kredytów konsolidacyjnych. Przede wszystkim kredyt konsolidacyjny nie trafia zazwyczaj w całości do kieszeni klienta. W myśl podpisanej umowy bank spłaca inne zobowiązania, co sprawia że są one zakończone i klient z tego tytułu nie mus płacić co miesiąc żadnych rat. Kwota kredytu konsolidacyjnego jest rozkładana często na znacznie dłuższych okres czasu niż spłata kredytów gotówkowych, co sprawia że tym samym wysokość rat miesięcznych jest znacznie niższa. Poza tym wiele banków klientom starającym się o taki właśnie kredyt proponuje znacznie niższe ich oprocentowanie.

Co jest potrzebne do kredytu konsolidacyjnego

Wniosek o kredyt konsolidacyjny musi zawierać nieco więcej danych niż wniosek o kredyt gotówkowy. Istotne jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat posiadanych zobowiązań jak również ich wysokości, aby bank mógł określić jaka suma pozostaje do spłaty z tytułu danego zobowiązania. Dzięki temu można dopasować kwotę kredytu tak, aby klient mógł pozostać jedynie z koniecznością spłaty konsolidacji. Niektóre banki proponują możliwość zaciągnięcia zobowiązania w nieco wyższej kwocie, oczywiście jeśli klient ma taką zdolność kredytową. Wówczas po spłacie przez bank zobowiązań nadwyżka wypłacana jest klientowi i może on ją przeznaczyć na dowolny cel. W przypadku kredytów konsolidacyjnych banki niezwykle często wymagają potwierdzenia zdolności kredytowej czyli dostarczenia odpowiednich zaświadczeń, które potwierdzają wysokość osiąganych co miesiąc dochodów.

Kto może starać się o kredyt konsolidacyjny

O kredyty konsolidacyjne mogą się starać te osoby, które posiadają inne zobowiązania i spłata ich zaczyna im sprawiać problemy. Banki sprawdzają swoich klientów w BIK, często także zaznaczają, iż wnioski mogą składać te osoby, które mają widniejące w tej bazie opóźnienia w spłacaniu zobowiązań. Nie zawsze także kredyt konsolidacyjny może objąć wszystkie wcześniej posiadane kredyty. Powodem jest przede wszystkim zdolność kredytowa klienta jak również wysokość posiadanych zobowiązań. Nie oznacza to, iż w takiej sytuacji klient nie trzyma kredytu, jednak bank wskaże, które zobowiązania w ramach konsolidacji jest w stanie pokryć. Zazwyczaj pozostawia się te, które mają najniższą ratę miesięczną w związku z czym klient jest znacznie mniej obciążony finansowo spłatą. Kredyty konsolidacyjne można obecnie znaleźć w ofercie każdego banku, często także mają one bardzo różnorodne warunki.

  • Posted by lokatki at 06:23:44 in