Lokata odnawialna i nieodnawialna

Tuesday, July 16, 2019

Pojęcie lokaty odnawialnej i nieodnawialnej może wydawać nam się znajome, jednak warto warto dokładnie zapoznać się z definicją obydwu. Lokaty bankowe zwane odnawialnymi, to takie, które po zakończeniu okresu ich trwania, mogą zostać przez bank automatycznie przedłużone, na nasze wyraźne życzenie. Zamieszczone na lokacie środki będą nadal podlegały oprocentowaniu. Wznowienie lokaty odbywa się na zasadach ustalonych przez bank. Oczywiście należy zwrócić szczególną uwagę na aktualnie obowiązujące stawki oprocentowania. Może się bowiem okazać, że będą one dla nas mniej korzystne niż pierwotnie. Wtedy z kolei należy dokładnie przyjrzeć się wszystkim ofertom i ewentualnie zmienić lokatę tę korzystniejszych warunkach. Zasada ta dotyczy szczególnie ofert objętych promocją lub pojawiających się ofercie banku okazjonalnie. Pamiętać należy, że po ich zakończniu lokaty przechodzą często na oprocentownie standardowe, gdzie stawki mogą być wyjątkowo niskie. Należy więc być czujnym i bacznie śledzić obowiązujące aktualnie warunki oraz stawki oprocentowania. Lokaty nieodnawialne natomiast są zamykane po upływie okresu umowy a środki pienięne wraz z odsetkami są niezwłocznie wpłacane na nasze konto

Czego dotyczy kapitalizacja odsetek?

Tzw. kapitalizacja odsetek dotyczy przede wszystkim lokat odnawialnych, lecz nie tylko. Stwierdzenie to oznacza nic innego jak moment przypisania odsetek. Biorąc pod uwagę lokaty bankowe, kapitalizacja następuje tu na koniec okresu każdej z nich. W chwili, gdy mamy do czynienia z lokatą odnawialną wiąże się to z bezpośrednim przkazaniem kapitału oraz przynależnych mu odsetek. W przypadku gdy lokata jest odnawialna, wszelkie zebrane odsetki mogą być dodane do kapitału. Jeśli to nastąpi, po jej odnowieniu, wraz z pierwotnie wpłaconą kwotą, będą stanowić tzw. kapitał lokaty. Możliwy jest także wybór wariantu kapitalizacji odsetek z wpłatą na wskazane wcześniej konto. Wówczas odnoiona lokata bez zmian będzie utrzymywana na kwotę pierwotnie wpłaconą. Zebrane odsetki zostaną z kolei zwrócone klientowi. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne na rynku lokaty, możemy śmiało stwierdzić, że kapitalizacja inna niż na koniec okresu umowy jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Wyjątek stanowią tutaj lokaty rentierskie, gdyż ich założeniem jest prowadznie dostatniego życia z odsetek. W tym przypadku ich wypłata następuje zazwyczaj co miesiąc.

Lokaty z dzienną kapitalizacją

Lokaty bankowe z dzienną kapitalizacją były swego czasu bardzo popularnym produktem finansowym w Polsce. Było to w czasach, kiedy sposób w jaki rozliczano odsetki, można było sprytnie ominąć dzięki kilku dość istotnym lukom prawnym w podatku Belki. Dziś jednak dzienne naliczanie odsetek jest stosunkowo rzadkim rozwiązaniem. Błąd wynikający z zaokrągleń do pełnych złotych, gdzie, zgodnie z matematycznymi zasadami, dzięki odpowiedniej kwocie lokaty dziennie naliczane odsetki powodowały brak naliczania jakiegokolwiek podatku. Z kapitalizacją inną niż na koniec umownego okresu mamy do czynienia w przypadku kont oszczędnościowych. Tam najczęściej odsetki wyliczane są na koniec miesiąca kalendarzowego - zasada ta obowiązuje wszystkich klientów bez względu na moment zawarcia umowy. Wracając do podatku Belki, zwanym również podatkiem od dochodów kapitałowych. Wynosi on 19%, co jest stawką dość wysoką. Jeżeli na lokacie zarobimy 100 zł, to do ręki otrzymamy jedynie 81 zł. Dzieje się tak dlatego, gdyż to banki zajmują się odprowadzaniem zryczałtowanego podatku. Klient nie jest w żadnym stopniu zobligowany do jego odprowadzenia. Nie ma konieczności uwzględniać ich również w rocznym rozliczeniu podatkowym.

  • Posted by lokatki at 13:20:44 in