Profile działania współczesnych banków detalicznych

Monday, March 27, 2017

Banki detaliczne kojarzą się najczęściej z rynkiem kredytowym, a także z przechowywaniem depozytów klientów indywidualnych, biznesowych, instytucjonalnych. Działalność depozytowo – kredytowa to podstawa funkcjonowania większości banków w przestrzeni międzynarodowej. Wiele banków przechodzi jednak ewolucję w jednostki inwestycyjne, w których wykorzystuje się bardzo skomplikowane instrumenty finansowe. Banki inwestycyjne w dużym stopniu odpowiadają za najgorsze kryzysy ekonomiczne w obecnych czasach. Dlaczego?

Inwestycje, depozyty, kredyty – podstawowe zadania banków

Przede wszystkim na banki inwestycyjne nie nakłada się zbyt wielu regulacji. W Stanach Zjednoczonych w latach przed wystąpieniem kryzysu finansowego niektóre instytucje przekształcały niezwykle ryzykowne kredyty hipoteczne w instrumenty rynku kapitałowego. Proces sekurytyzacji kredytów hipotecznych rozwijał się na światowych giełdach, często przy wsparciu renomowanych agencji ratingowych. Zagraniczne banki inwestycyjne udzielały ryzykownych kredytów każdemu, najczęściej z odroczonym systemem płatności rat, a następnie przesuwały ryzyko do innych podmiotów na całym świecie. Zamiana kredytów ryzykownych w instrumenty rynku kapitałowego odbywa się najczęściej na niezwykle skomplikowanych zasadach, niedostępnych dla zwykłego śmiertelnika. Dopiero po wystąpieniu ogromnego kryzysu następuje faktyczna analiza (fundamentalna) instrumentów inwestycyjnych. Po takiej analizie ocenia się ich wartość i najczęściej sprzedaje, bo wykazują brak jakiejkolwiek wartości. Bank inwestycyjny w krótkich terminach zarabia krocie, kieruje miliardowymi transakcjami na rynkach kapitałowych, ale z drugiej strony zagraża depozytom standardowym klientów.

Kontrola udzielania kredytów niezbędna do ochrony depozytów i wskaźników gospodarczych

W Polsce system kontroli banków detalicznych jest bardzo rozbudowany. Nad sprawnością banków detalicznych czuwa Komisja Nadzoru Finansowego oraz Narodowy Bank Polski. Dzięki kontroli banków detalicznych i ograniczenie nadmiernego ryzyka inwestycyjnego Polska uniknęła poważnych konsekwencji kryzysu, które tak naprawdę nie zostały wyeliminowane do dnia dzisiejszego. Dług jest przesuwany już nie na poziomie instytucji komercyjnych, ale na poziomie gospodarek narodowych, np. przez rynek obligacji skarbowych. Banki nigdy nie powinny udzielać zbyt ryzykownych kredytów, ponieważ to realnie zagraża przechowywanym depozytom. Z tego powodu niektórym klientom w kraju bardzo trudno nawiązać współpracę ze zwykłym bankiem detalicznym. Ocena zdolności kredytowej jest bowiem drastyczna, obwarowana różnymi normami, formalnościami dotyczącymi potwierdzenia dochodów. Restrykcje stosowane w bankach detalicznych względem udzielania kredytów gotówkowych, hipotecznych, innych sprzyjają rozwojowi alternatywnych form udzielania pożyczek krótko i długoterminowych. Banki detaliczne rywalizują już bezpośrednio z prywatnymi firmami pożyczkowymi (parabankami), a także z sektorem pożyczek społecznościowych i z całkowicie niezależnymi inwestorami indywidualnymi.

Nadmierne ryzyko zawsze znajduje ujście w negatywnych scenariuszach ekonomicznych

Ostatni kryzys ekonomiczny pokazał, że ryzykowny kredyt to nie tylko zagrożenie dla banku, ale też dla całych gospodarek. Brak regulacji banków względem kształtowania ryzyka kredytowego odbija się niekorzystnie na funkcjonowania całych społeczeństw. Ryzykowny kredyt znajduje zawsze ujście w bankructwach, w ograniczeniu zatrudnienia, w deflacji, w utracie zaufania inwestorów na rynku międzynarodowym.

  • Posted by lokatki at 13:00:08 in