Kredyt hipoteczny w Citi Banku Handlowym.

Thursday, April 19, 2018

Kredyt hipoteczny znajdziemy również w ofercie Citi Banku Handlowego. Marża naliczana przez ten bank wynosi 1,44% kwoty zobowiązania. Oprocentowanie natomiast przyjmuje wartość 3,16% w skali roku z WIBOR 3M. Prowizja za udzielenie zobowiązania wynosi tutaj 0,00%, co sprawia, że oferta jest jeszcze bardziej opłacalna. Dostępna kwota kredytu w ramach tej oferty jest bardzo szeroka, bo wynosi od minimum 50.000 złotych do maksymalnej kwoty równej 500.000 złotych. Dostępny w tym banku okres spłaty wynosi od 1 roku do maksymalnie 30 lat. Sprawdzimy jak wygląda ta oferta w konkretnej sytuacji. Nasz kredytobiorca bierze kredyt hipoteczny na kwotę 200 tysięcy złotych, z okresem kredytowania wynoszącym 25 lat. RRSO dla takiej kwoty zobowiązania będzie wynosiła 3,21% w skali roku. Nie jest to wysoki poziom tego wskaźnika co może świadczyć o tym, że kredyt ten nie jest bardzo drogi. Rata miesięczna jaką będzie co miesiąc oddawał do banku kredytobiorca będzie po 965 złotych. Całkowita kwota do spłaty jaką będzie miął kredytobiorca jest równa prawie 290 tysięcy złotych, z czego suma spłacanych odsetek w całym okresie kredytowania jest równa około 90 tysięcy złotych.

Polisa na życie nie jest wymagana od kredytobiorcy, aby mógł wziąć ten kredyt hipoteczny. Dodatkowe ubezpieczenie również w tym przypadku nie jest wymagane. Ubezpieczenie pomostowe natomiast jest stosowane przez bank w czasie, zanim zostanie wpisana w nieruchomość hipoteka na rzecz banku. Do tego czasu bank podwyższa wysokość marży o 1,3%. Co do ubezpieczenia niskiego wkładu, to jeżeli kredytobiorca jest klientem banku i ma na koncie minimum 300 tysięcy złotych, to wysokość wkładu własnego dla takiego klienta zostanie obniżona do 15% wartości nieruchomości na jaką bierze ten kredyt. Jest to jeden z nielicznych kredytów hipotecznych w przypadku, którego nie trzeba wykupować żadnego ubezpieczenia. Dzięki temu oferta w znaczący sposób wyróżnia się na tle innych i jest o wiele tańszym rozwiązaniem. Co prawda ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale bank udostępnia szereg ofert z jakich można skorzystać. Maksymalna kwota kredytu jaką można uzyskać wynosi do 6 milionów złotych, ale maksymalna wartość kredytu to 80% wartości nieruchomości.

  • Posted by lokatki at 10:10:29 in

Kredyty i pożyczki gotówkowe.

Monday, February 26, 2018

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium.

Bank Millennium proponuje swoim klientom bardzo ciekawą ofertę pożyczki gotówkowej. Jest to oferta jaką bank przygotował głównie z myślą o swoich nowych klientach. Minimalna kwota kredytu to już jedyny 1 000 złotych, zaś maksymalna kwota kredytu jaki jest w stanie przyznać Bank Millennium to kwota 150 000 złotych. Dla maksymalnej kwoty parametry kredytu będą się prezentowały następująco. Kredyt można rozłożyć maksymalnie na 108 miesięcy. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania przybierze wówczas wartość 10,95% w skali roku. Każda z rat miesięcznych będzie po 2 147 złotych. Całkowity koszt jaki poniesiemy za uruchomienie tego zobowiązania będzie wynosił 81 881 złotych. A jak to będzie wyglądało dla innej niższej kwoty? Sprawdźmy to na podstawie kredytu gotówkowego na kwotę 10 000 złotych z okresem kredytowania wynoszącym cztery lata. Dla takiego zobowiązania RRSO będzie mieć wartość 13,85% w skali roku. Raty miesięczne jakie będziemy wpłacać do banku będą po 268 złotych. Kredyt będzie nas łącznie kosztował 2 887 złotych.

Warunki skorzystania z oferty kredytu gotówkowego w Banku Millennium.

Do skorzystania z tej oferty będzie nam potrzebny jedynie dowód osobisty i stosowny dokument potwierdzający źródło dochodów jakie osiąga osoba starająca się o przyznanie kredytu. Prowizja liczona jest od całkowitej kwoty pożyczki jednorazowo i może wynosić od minimum 9,99% do maksymalnie 11,99% kwoty pożyczki. Prowizja nie jest niska, ale zdarzają się oferty, w przypadku których potrafi być ona nawet kilka razy wyższa. Plusem jest zerowa prowizja za wcześniejszą spłatę. Co prawda bank przygotował ofertę z myślą o swoich nowych klientach, ale obecni również mają pełne prawo z niej skorzystać. Jest to oferta jaką Bank Millennium przygotował w taki sposób, aby jak największa liczba klientów mogła z niej skorzystać. Każda osoba, które ma dochody z jakiegoś źródła może złożyć wniosek o kredyt. Różnorodność dokumentów jakie można przedstawić jest na tyle elastyczna, że nie trudno będzie zdobyć ten jeden potrzebny.

Dokumenty niezbędne do starania się o kredyt gotówkowy w Banku Millennium.

Pracując na umowę o pracę trzeba przedstawić w banku jeden z trzech możliwych dokumentów może to być PIT za ostatni rok, zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu, albo wyciąg z przelewami wynagrodzenia za ostatni kwartał. W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą muszą przedstawić w banku albo książeczkę przychodów i rozchodów, albo roczne zeznanie podatkowe, a także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z KRUS-u. Emeryci natomiast zobowiązani są do przedstawienia w banku wyciągu, który potwierdzi, że wpłynęła emerytura za ostatni miesiąc. Jeżeli nie mają takiej możliwości bank akceptuje również takie dokumenty jak decyzja o przyznaniu emerytury, ostatni odcinek emerytury lub decyzja o waloryzacji emerytury. Bank nie wymaga, aby kredytobiorca wykupował ubezpieczenie swojego zobowiązania. Jest to zupełnie dobrowolne, ale można się na nie zdecydować. Jeżeli wybierzemy ubezpieczenie kredytu to składka ubezpieczeniowa wynosi 0,3% kwoty pożyczki miesięcznie i bank dolicza ją do tej kwoty. Wniosek o kredyt można złożyć przez telefon lub online co w znaczący sposób wielu klientom ułatwi zadanie. Oferta jest bardzo ciekawą propozycją kredytu gotówkowego, jaki można otrzymać spełniając minimum formalności. Bank akceptuje wiele źródeł dochodów, jak również można przedstawić wiele różnych dokumentów, dzięki czemu łato można je zdobyć.

  • Posted by lokatki at 08:44:30 in

Kredyt denominowany i indeksowany.

Wednesday, July 19, 2017

Pojęcie kredytu denominowanego.

Kredyt denominowany jest jednym z kredytów walutowych. W przypadku tego kredytu wysokość zadłużenia w obcej walucie obliczana jest na podstawie kursu kupna waluty w dniu, kiedy zostaje podpisana umowa kredytowa. Jak wiadomo kursy walut cały czas ulegają zmianom jest pewne ryzyko, że kwota kredytu jaka zostanie nam wypłacona w walucie krajowej nie będzie wystarczająca na zakup danej nieruchomości. Sytuacja może być również odwrotna i wówczas otrzymamy więcej środków w krajowej walucie niż zakładaliśmy. Jak widać ryzyko z tego kredytu może nam się opłacać, ale może sprawić też, że będziemy mieć za mało pieniędzy. W przypadku kredytu denominowanego kwota kredytu jaka brana jest w złotówkach przeliczana jest na walutę obcą, po kursie jakie obowiązuje w dniu przygotowania umowy kredytowej. Trzeba mieć to na uwadze, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy osobami bardzo bogatymi. Taka strata może okazać się istotna i przez to nie kupimy ważnej dla nas nieruchomości. Kredyt denominowany jest więc kredytem niosącym za sobą ryzyko. Kredyt denominowany w walucie obcej jest natomiast kredytem, kiedy wysokość zadłużenia w obcej walucie jaka wyliczana jest na podstawie kursu kupna waluty w dniu, kiedy zostaje podpisana umowa kredytowa.

Pojęcie kredytu indeksowanego.

Kredyt indeksowany jest przeciwieństwem kredytu denominowanego. W tym przypadku, kwota kredytu jaka zostaje wskazana w umowie kredytowej wykazywana jest w złotówkach i przelicza się ją na obcą walutę dopiero w momencie, kiedy kredyt zostaje nam wypłacony. W takiej sytuacji, kredytobiorca ma pewność, że wypłacona mu zostanie kwota w złotówkach o jaką wnioskował. W sytuacji, kiedy złoty będzie wyższy od obcej waluty w czasie pomiędzy zawarciem umowy kredytowej, a wypłatą pieniędzy, to nasze zadłużenie w obcej walucie będzie wyższe. Różnica pomiędzy kredytem denominowanym, a kredytem indeksowanym jest prosta. W przypadku kredytu denominowanego, kredytobiorca wie ile wynosi jego zadłużenie w obcej walucie, ale nie wie ile tego kredytu zostanie mu wypłaconych w złotówkach. W przypadku kredytu indeksowanego, kredytobiorca wie ile bank wypłaci mu w złotówkach, ale nie wie, jakie będzie jego zadłużenie w obcej walucie.

  • Posted by lokatki at 10:03:13 in

Jak uzyskać dobrą historię kredytową?

Friday, June 2, 2017

Kredyt może być odnawialny (np. Karty kredytowe) lub zabezpieczony (np. Kredyt hipoteczny), a te dwa rodzaje kredytów mają w sobie podobieństwa i ważne różnice. Obydwie typy pozwalają pożyczać pieniądze i spłacać je w czasie z odsetkami. Pożyczka ma zabezpieczoną kwotę pożyczki, której termin musi być dotrzymany. Na początku pożyczki będziesz wiedział dokładnie, jak wiele będziesz płacić odsetki od kredytu. Po wykupieniu pożyczki nie można pożyczać więcej na ten sam kredyt. W przypadku kredytu odnawialnego, takiego jak karty kredytowe, nie ma daty zakończenia spłaty kredytu. Otrzymasz limit kredytowy i możesz pożyczyć do tej kwoty, spłacając odsetek tego, co masz co miesiąc. Kwota, którą musisz płacić z miesiąca na miesiąc, a odsetki nalicza się co miesiąc. Kiedy spłacisz dług, będziesz mógł znowu pożyczyć kwotę spłaconą w ciągu następnego miesiąca, a dobre oferty znajdziesz na https://www.kredytomania.eu.

Niektóre typowe typy opcji kredytowych obejmują:

karty kredytowe

kredyty hipoteczne

kredyty samochodowe

pożyczki osobiste

pożyczki studenckie

Ponieważ każda akcja kredytowa jest zapisywana w raporcie o kredycie, każdy rodzaj kredytu ma wpływ zarówno na raport, jak i na ocenę kredytową. Kiedy przyjmujesz odpowiedzialne nawyki kredytowe i podejmujesz pozytywne działania kredytowe, możesz poprawić swój stan kredytowy - a także możliwość zakupu rodzajów rzeczy, które ulepszają twoje życie.

Regularnie sprawdzaj raporty kredytowe i punkty kredytowe i wykonaj kroki w celu zapewnienia, że ??w historii kredytowej pojawią się tylko pozytywne informacje. Dobre kroki w zakresie tworzenia kredytu obejmują:

Płacenie wszystkich rachunków na czas co miesiąc. Możesz skonfigurować automatyczne płatności lub przypomnienia o płatnościach, aby nigdy nie spóźnić się z płatnością. Historia płatności jest istotnym czynnikiem przy określaniu punktów kredytowych.

Spłacanie karty kredytowej i innych rodzajów odnawialnych długów. Niezabezpieczony kredyt zazwyczaj jest droższy od zabezpieczonego kredytu, dlatego najlepiej jest, aby saldo kart kredytowych było niskie lub zerowe. Plus, spłacenie długu z tytułu kart kredytowych pomaga budować pozytywną historię wypłat.

Zwracaj uwagę na rodzaje kredytów, których używasz. Wierzyciele lubią widzieć mieszankę różnych odmian, dzięki czemu wiedzą, że można skutecznie obsługiwać różne typy kredytów. Dla większości ludzi, dobra kombinacja kredytów będzie obejmować karty kredytowe, pożyczkę samochodową, ewentualnie osobistą.

Te wszystkie działania pomogą ci skutecznie stworzyć dobrą historię kredytową.

  • Posted by lokatki at 13:21:46 in

Kredyt gotówkowy przez Internet - o jakich dobrych stronach warto wiedzieć?

Thursday, May 4, 2017

Jeśli chodzi o bankowość elektroniczną to warto powiedzieć o tym iż tutaj ona może zagwarantować załatwienie różnego rodzaju spraw finansowych bezpośrednio przez Internet. Do takich najważniejszych plusów warto przede wszystkim zaliczać kredyt gotówkowy online. Istnieją plusy oraz minusy takiego rozwiązania i o nich należy mieć pełną świadomość.

Na pewno do tych największych korzyści należy zaliczać wysoką dostępność, prostotę, bezpieczeństwo wraz z brakiem marnowania czasu. Dla osób żyjących w nieustannym biegu, a działanie Internetu nie będzie sprawiać trudności to niewątpliwie spore ułatwienie. Najważniejsza rzecz dotyczy tego, aby bezpośrednio przez Internet wypełnić formularz, a później oczekiwać na decyzje. W przypadku jak będzie pozytywna to nastąpi otrzymanie przelewu na wcześniej zdefiniowane konto. Wykonanie tego dotyczy dowolnego momentu czasu. Sprawa odpowiada również za weekend, a ograniczenia czasowe pojawiać się nie będą. Ocena zdolności kredytowej następuje przez wysłanie dokumentów, np. format PDF lub używając specjalnych aplikacji. Wysoka powszechność takiego rozwiązania to również atut. W przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy online podawanie informacji na co potrzebna jest kwota nie ma większego znaczenia. Posiadanie statusu klienta w takim rozwiązaniu również nie jest potrzebne. Bezpośrednio po tym wszystkim uda się kontrolować spłatę kredytu przez sieć. Duża oszczędność czasu to oczywiście duży plus. Na pewno ma się czas na to, aby w sposób spokojny dokonać analizy oferty banku oraz następnie precyzyjnie przeczytać umowy bezpośrednio przed jej podpisem. Wszystko okazać się może bezpieczne ponieważ wykorzystać tutaj można aplikacje oraz nowoczesne aplikacje.

Minusy takiego rozwiązania również mogą występować. Do nich z pewnością warto zaliczać ograniczenia, problemy z Internetem, duże oprocentowanie oraz brak rozmowy z komputerem. Wysokie oprocentowanie to oczywiście rzecz jaka w największym stopniu zrazić może klientów. Znalezienie ofert bez prowizji występować będzie oczywiście najczęściej. Występować również mogą ograniczenia, a do nich należy zaliczać to iż tutaj duża kwota nie będzie dostępna. Rzecz o wiele bardziej praktyczna dotyczy kredytu hipotecznego. Problemy z Internetem to także utrapienie w odniesieniu do tego rozwiązania. Komunikat typu strona tymczasowo niedostępna lub brak połączenia z siecią potrafi podciąć skrzydła w dość dużym stopniu.

  • Posted by lokatki at 10:04:17 in