Lokata odnawialna i nieodnawialna

Tuesday, July 16, 2019

Pojęcie lokaty odnawialnej i nieodnawialnej może wydawać nam się znajome, jednak warto warto dokładnie zapoznać się z definicją obydwu. Lokaty bankowe zwane odnawialnymi, to takie, które po zakończeniu okresu ich trwania, mogą zostać przez bank automatycznie przedłużone, na nasze wyraźne życzenie. Zamieszczone na lokacie środki będą nadal podlegały oprocentowaniu. Wznowienie lokaty odbywa się na zasadach ustalonych przez bank. Oczywiście należy zwrócić szczególną uwagę na aktualnie obowiązujące stawki oprocentowania. Może się bowiem okazać, że będą one dla nas mniej korzystne niż pierwotnie. Wtedy z kolei należy dokładnie przyjrzeć się wszystkim ofertom i ewentualnie zmienić lokatę tę korzystniejszych warunkach. Zasada ta dotyczy szczególnie ofert objętych promocją lub pojawiających się ofercie banku okazjonalnie. Pamiętać należy, że po ich zakończniu lokaty przechodzą często na oprocentownie standardowe, gdzie stawki mogą być wyjątkowo niskie. Należy więc być czujnym i bacznie śledzić obowiązujące aktualnie warunki oraz stawki oprocentowania. Lokaty nieodnawialne natomiast są zamykane po upływie okresu umowy a środki pienięne wraz z odsetkami są niezwłocznie wpłacane na nasze konto

Czego dotyczy kapitalizacja odsetek?

Tzw. kapitalizacja odsetek dotyczy przede wszystkim lokat odnawialnych, lecz nie tylko. Stwierdzenie to oznacza nic innego jak moment przypisania odsetek. Biorąc pod uwagę lokaty bankowe, kapitalizacja następuje tu na koniec okresu każdej z nich. W chwili, gdy mamy do czynienia z lokatą odnawialną wiąże się to z bezpośrednim przkazaniem kapitału oraz przynależnych mu odsetek. W przypadku gdy lokata jest odnawialna, wszelkie zebrane odsetki mogą być dodane do kapitału. Jeśli to nastąpi, po jej odnowieniu, wraz z pierwotnie wpłaconą kwotą, będą stanowić tzw. kapitał lokaty. Możliwy jest także wybór wariantu kapitalizacji odsetek z wpłatą na wskazane wcześniej konto. Wówczas odnoiona lokata bez zmian będzie utrzymywana na kwotę pierwotnie wpłaconą. Zebrane odsetki zostaną z kolei zwrócone klientowi. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne na rynku lokaty, możemy śmiało stwierdzić, że kapitalizacja inna niż na koniec okresu umowy jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Wyjątek stanowią tutaj lokaty rentierskie, gdyż ich założeniem jest prowadznie dostatniego życia z odsetek. W tym przypadku ich wypłata następuje zazwyczaj co miesiąc.

Lokaty z dzienną kapitalizacją

Lokaty bankowe z dzienną kapitalizacją były swego czasu bardzo popularnym produktem finansowym w Polsce. Było to w czasach, kiedy sposób w jaki rozliczano odsetki, można było sprytnie ominąć dzięki kilku dość istotnym lukom prawnym w podatku Belki. Dziś jednak dzienne naliczanie odsetek jest stosunkowo rzadkim rozwiązaniem. Błąd wynikający z zaokrągleń do pełnych złotych, gdzie, zgodnie z matematycznymi zasadami, dzięki odpowiedniej kwocie lokaty dziennie naliczane odsetki powodowały brak naliczania jakiegokolwiek podatku. Z kapitalizacją inną niż na koniec umownego okresu mamy do czynienia w przypadku kont oszczędnościowych. Tam najczęściej odsetki wyliczane są na koniec miesiąca kalendarzowego - zasada ta obowiązuje wszystkich klientów bez względu na moment zawarcia umowy. Wracając do podatku Belki, zwanym również podatkiem od dochodów kapitałowych. Wynosi on 19%, co jest stawką dość wysoką. Jeżeli na lokacie zarobimy 100 zł, to do ręki otrzymamy jedynie 81 zł. Dzieje się tak dlatego, gdyż to banki zajmują się odprowadzaniem zryczałtowanego podatku. Klient nie jest w żadnym stopniu zobligowany do jego odprowadzenia. Nie ma konieczności uwzględniać ich również w rocznym rozliczeniu podatkowym.

  • Posted by lokatki at 13:20:44 in

Kredyt samochodowy – czy zdolność kredytowa ma znaczenie?

Tuesday, May 21, 2019

Zdolność kredytowa to podstawa aby otrzymać jakikolwiek kredyt w banku. Zanim więc udamy się do banku złożyć wniosek o kredyt, warto sprawdzić, na co zwróci on uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

Co ma wpływ na zdolność kredytową?

Procedurę kredytową bank rozpocznie od weryfikacji kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Znajdują się tam dane dotyczące naszych przeszłych i obecnych zobowiązań, ich wysokość, terminowości spłat, w jakich bankach są zaciągnięte, w jakiej walucie itd. Dlatego też warto zadbać aby nasza historia kredytowa była bez zarzutu. Jeśli wszystkie zobowiązania będziemy spłacać w terminie, to pokażemy swoją rzetelność i skrupulatność. Bank doceni takiego kredytobiorcę i bez problemu przyzna nam kredyt samochodowy. Poza historią kredytową ważna jest również zdolność kredytowa. W związku z tym będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, które wystawi nam pracodawca na nasz wniosek. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego ma wpływ nie tylko wysokość zarobków, ale także ilość członków w rodzinie, forma zatrudnienia i rodzaj umowy, a także suma miesięcznych zobowiązań. Jeśli chcemy zakupić auto używane, wówczas dla banku ważna będzie wysokość wkładu własnego. Istotne są także parametry samochodu, który zamierzamy kupić: model, marka, rocznik. Bank najchętniej finansuje zakup pojazdów nowych, wiadomo jednak że rzesze klientów kupują samochody używane.

Przed podpisaniem umowy.

Podpisanie umowy kredytowej to już ostatni krok by zostać szczęśliwym posiadaczem czterech kółek. Sprawdźmy zatem dokładnie co zawiera umowa i czy wszystko jest dla nas zrozumiałe. Bank musi nam przedstawić formularz informacyjny, który zawiera takie informacje jak: wysokość RRSO, całkowity koszt kredytu, harmonogram spłat rat, a także informacje czego możemy się spodziewać, gdy będziemy zalegać ze spłatą zobowiązania. Istotną kwestią jest również sprawdzenie, czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu będziemy musieli zapłacić prowizję. Im więcej będziemy wiedzieć o kredycie, tym spokojniej podpiszemy umowę. Ustawa o kredycie konsumenckim daje nam możliwość zrezygnowania z kredytu w ciągu 14 dni od podpisania dokumentów. Warto pamiętać o takiej ewentualności.

  • Posted by lokatki at 12:03:19 in

Kredyt gotówkowy na kwotę 144 000 złotych na okres kredytowania 120 miesięcy.

Thursday, March 21, 2019

Decydując się na kredyt gotówkowy w wysokości 144 000 złotych na okres kredytowania wynoszący 120 miesięcy w Deutsche Banku poniesiemy koszt całkowity w wysokości 90 960 złotych. Każda z rat kredytu będzie po 1 958 złotych. W przypadku kredytu w tym banku zakres kwot jakie można pożyczyć to przedział od 1 000 złotych do maksymalnie 200 000 złotych z okresem kredytowania od 6 do 120 miesięcy. W przypadku kredytu gotówkowego w Alior Banku pożyczając 144 000 złotych koszt jaki poniesiemy będzie w wysokości 113 640 złotych. Każda z rat miesięcznych będzie po 2 147 złotych. Tutaj możemy pożyczyć od 1 000 złotych do maksymalnie 160 000 złotych na okres kredytowania od 6 do 120 miesięcy. Pożyczając taką samą kwotę w ramach kredytu gotówkowego w Banku Raiffeisen Polbank będzie nas on kosztował łącznie 114 480 złotych. Każda z rat miesięcznych będzie po 2 154 złote. Ten bank daje możliwość zaciągnięcia kredytu na kwotę od 1 000 złotych do 150 000 złotych. Okres kredytowania na jaki można rozłożyć zobowiązanie to przedział od 6 do maksymalnie 120 miesięcy.

Pożyczając 144 000 złotych w Plus Banku, koszt jaki wygeneruje nam kredyt gotówkowy będzie w wysokości 114 600 złotych. Każda z rat będzie po 2 155 złotych. Plus Bank daje możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego na kwotę od 800 złotych do 150 000 złotych. Okres kredytowania wynosi tutaj od 3 do 120 miesięcy. Nest Bank oferuje również kredyty gotówkowe. Jeżeli zdecydujemy się tutaj pożyczyć 144 tysiące złotych, koszt jaki poniesiemy będzie w wysokości 116 520 złotych. Raty miesięczne będą po 2 171 złotych każda. Zakres kwot jakie są dostępne w tymże banku obejmuje przedział od 1 200 złotych do 150 000 złotych z okresem kredytowania od 6 do 120 miesięcy. Pożyczając taką sama kwotę w ramach kredytu gotówkowego w Banku Zachodnim WBK, poniesiemy koszt całkowity w wysokości 162 000 złotych. Kredytobiorca wybierając ta ofertę będzie wpłacał do banku raty po 2 550 złotych każda. Możemy pożyczyć tutaj od 1 000 złotych do nawet 150 000 złotych. Zobowiązanie można rozłożyć na okres spłaty od 6 do 120 miesięcy. Ten sam kredyt w T-mobile Usług Bankowe będzie nas kosztował 163 320 złotych. Raty będą po 2 561 złotych każda. Możemy pożyczyć tutaj od 1 000 złotych do 150 000 złotych, na okres kredytowania od 3 do 120 miesięcy.

  • Posted by lokatki at 09:56:01 in

Czym są lokaty?

Tuesday, January 29, 2019

Lokaty bankowe to najpopularniejsze sposoby na lokowanie pieniędzy. Banki, które przyjmują nasze pieniądze do depozytu na określony czas mają obowiązek na nasze żądanie wypłacić po okresie trwania lokaty powierzonej gotówki wraz z odsetkami, które są zyskiem z lokaty.

Na rynku jest mnóstwo dostępnych lokat z terminami od kilku dni do kilku lat z oprocentowaniem zmiennym lub stałym.

Lokata terminowa zwana standardową to najpopularniejszy produkt oszczędnościowy w ofercie banków. Jest to umowa z bankiem, która polega na powierzeniu swoich środków placówce bankowej na ustalony wcześniej okres, a po określonym czasie bank wypłaca konsumentowi ulokowaną kwotę wraz z odsetkami. Lokaty takie mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie, mogą być zakładane na okres od 1 miesiąca do kilku lat, dzięki temu można wybrać dla siebie odpowiedni czas dostosowany do celu oszczędzania. W każdej chwili lokatę terminową można przerwać, lecz wiąże się to z tym, że bank zwraca nam tylko wpłacony kapitał bez odsetek, a niektóre banki naliczają karę za zerwanie umowy.

Lokata jednodniowa to taka, której kapitał lokowany jest na jeden dzień, a na drugi dzień wypłacany wraz z odsetkami. Obecnie ten rodzaj lokaty jest mało powszechny i dostępny jest w zaledwie kilku oddziałach bankowych.

Lokata rentierska to długoterminowa lokata przynajmniej na okres jednego roku, jest skierowany do dobrze sytuowanych klientów. W tym przypadku odsetki nie są zwracane wraz z kapitałem, lecz są wypłacane w stałych odstępach czasu na rachunek bankowy kontrahenta.

Lokata strukturyzowana polega na tym, że środki pieniężne lokowane są w dwóch częściach. Bezpiecznej i ryzykownej, w tej pierwszej części inwestowana jest większa część kapitału np. obligacje skarbowe, natomiast ta druga część ryzykowna inwestowana jest w produkty finansowe o większym ryzyku ale co za tym idzie wyższym zysku np. indeksy giełdowe, kursy walutowe. Taki rodzaj lokaty jest zazwyczaj długoterminowy by zagwarantować klientowi ochronę części lub całości kapitału.

Lokata walutowa polega na prowadzeniu lokaty w obcej walucie. Zysk w takim przypadku jest trudny do obliczenia, ponieważ wartość waluty zależy od kształtowania się kursu waluty na rynku i może stale się zmieniać. Oprocentowanie cały czas jest naliczane i może się okazać, że kwota kapitału w złotówkach jest mniejsza niż na początku, co jest skutkiem działania kursu walutowego.

Lokata progresywna jest depozytem długoterminowym, którego oprocentowanie wzrasta wraz ze wzrostem okresu umowy lokaty. Oznacza to, że w pierwszym miesiącu przykładowo oprocentowanie wynosi 2%, a w kolejnym już 3,5%. Zaletą jest możliwość zerwania umowy bez utraty odsetek.

  • Posted by lokatki at 11:46:49 in

Rodzaje kredytów dla osób prywatnych.

Friday, November 16, 2018

Rodzajów kredytów bankowych jest naprawdę bardzo dużo. Bez problemu można znaleźć taki, który najbardziej będzie nam odpowiadał. Osoby prywatne mogą skorzystać między innymi z oferty kredytu odnawialnego. Taki kredyt jest ściśle związany z rachunkiem oszczędnościowo- rozliczeniowym. Można korzystać z pieniędzy w sposób swobodny przez cały okres trwania umowy kredytowej. Najczęściej kredyt odnawialny brany jest na okres jednego roku lub na okres pół roku. Może być tez odnawialny w sposób automatyczny na kolejny okres bez konieczności podpisywania od nowa umowy. Kredyt gotówkowy jak sama nazwa wskazuje jest udzielany w formie gotówki. Umowa określa jakie będzie przeznaczenie pożyczonych pieniędzy. Jest to obecnie najczęściej wybierany przez klientów kredyt. Jego przeciwieństwem jest kredyt bezgotówkowy. Ma on za zadanie sfinansować kupno konkretnej rzeczy. Może być to na przykład samochód. Bank pożyczoną kwotę przekazuje bezpośrednio na konto osoby, która ten samochód sprzedaje. Wówczas w dowodzie rejestracyjnym będzie wpis, że samochód był wzięty na kredyt. Trzeba spłacać raty regularnie, gdyż w przeciwnym wypadku bank może nam zabrać kupiony samochód i sprzedać w ramach naszego zobowiązania. Bardzo często sprzedaje się ten samochód taniej, aby bank mógł szybko otrzymać pieniądze. Jeśli decydujemy się na kredyt samochodowy powinniśmy być pewni, że będziemy w stanie spłacać ten kredyt regularnie. Najczęściej kredyt samochodowy bierze się na nowe auta, których cena jest dosyć duża i ciężko by było ją uzbierać, ale nie tylko. Wiele osób bierze kredyt tego typu na samochody używane. Można mieć auto i nie trzeba od razu posiadać na nie pełnej sumy pieniędzy.

Powiązania kredytów.
Innym przykładem kredytu jest kredyt budowlany. Jak można się domyślić jest on przeznaczony na budowę domu lub mieszkania. Bardzo często z budową domu lub kupnem mieszkania związany jest kredyt hipoteczny. Przeznacza się go na kupno domu lub mieszkania i to mieszkanie jest formą zabezpieczenia kredytu. Hipoteka zostaje wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości. Kredyt refinansowany jest jedną z odmian kredytu hipotecznego. Jest on przeznaczony na spłatę innego kredytu, jakim może być właśnie kredyt hipoteczny lub kredyt budowlany. Kredyt konsolidacyjny ma również swoje powiązanie z kredytem hipotecznym. Jest jego specjalną formą i pomaga spłacać inne pożyczki i kredyty. Udziela się go najczęściej w formie gotówki, a w umowie nie ma określenia na co dokładnie mają być przeznaczone pieniądze. Jak widać niektóre kredyty mają ze sobą pewnego rodzaju powiązania. Jeden kredyt jest odmianą drugiego, bądź też za pomocą jednego kredytu można spłacić inny. Ilość kredytów jakie są dostępne dla każdego z nas jest naprawdę dużo. Banki prześcigają się w ofertach, aby pozyskać jak najwięcej klientów. Przy odrobinie szczęścia można znaleźć kredyt na naprawdę dobrych warunkach i za jego pomocą kupić sobie mieszkanie, samochód, czy też wybudować dom.

  • Posted by lokatki at 13:24:05 in